O mně

Mgr. Klára Mišáková, advokátka, je absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze - obor právo, v advokacii působí od roku 2008.

Poskytuji široké spektrum právních služeb jednotlivcům i obchodním společnostem. Právní služby jsou realizovány ve všech oblastech práva, které zahrnují především právo občanské, rodinné, pracovní, dále obchodní právo, trestní právo a přestupkové právo.

V rámci komplexního poskytování právních služeb nabízím svým klientům možnost využití advokátní úschovy finančních prostředků a listin.

 

Rychlý kontakt

Mgr. Klára Mišáková
Masarykova tř. 795/41
779 00 Olomouc


tel: 604 257 960
email: ak.misakova@email.cz

Zakládám si především na individuálním přístupu ke každému klientovi, kterému je zajištěna plná diskrétnost. Mým cílem je poskytovat klientům právní služby na vysoké profesionální a odborné úrovni, a to s důrazem především na kvalitu a rychlost.

Mojí prioritou je maximální spokojenost klienta.

 

Ze své dosavadní praxe mohu nabídnout zkušenosti z oblasti právních služeb poskytovaných  obchodním společnostem, které zahrnují jednak pracovněprávní vztahy, úpravu vztahů uvnitř samotných obchodních společností, úpravu právních vztahů plynoucích z poskytování reklamních a propagačních služeb, jak jednotlivci, tak právnickými osobami, rozsáhlou smluvní agendu (smlouvy kupní a darovací, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy, smlouvy o půjčce, smlouvy o smlouvě budoucí, smlouvy o postoupení pohledávek, množství smluv tvořených klientovi "na míru" tzv. nepojmenované smlouvy), jakož i zajištění závazků a vymáhání pohledávek.

 

Mgr. Klára Mišáková trvale spolupracuje s olomouckou advokátní kanceláří Mgr. Ilji Spurného.